We use cookies to ensure that we give you the best experience and to track your use of the website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the website. Read more

x
Move straight to content

Vuoristosta Suomaaksi - Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin geologinen tarina


Author: Metsähallitus, 3Dolli Oy

Publisher: Metsähallitus , Vantaa , 2019


Layout: 7 videota


Language: suomi


Summary:

Metsähallituksen Luontopalvelut on tuottanut osana Geologisten ja luonnonperinnön digitaalisten palveluiden kehittäminen Lauhanvuoren ja Seitsemisen alueella -hankkeessa seitsemänosaisen videosarjan koululaisille.

Tietokoneanimaatioina toteutettu sarja perehdyttää Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin geologiseen tarinaan: kallioperän syntyyn ja kehitykseen, monipuolisiin maaperä- ja pohjavesiolosuhteisiin sekä jääkauden jälkeisen maannousun aiheuttamiin ilmiöihin.

Geologiset animaatiot ovat katsottavissa Youtubessa (avautuvat uuteen ikkunaan):

 1. Muinaisen vuoriston nousu ja tuho
  Mitä olivat Svekofennidit ja miten Suomi syntyi? Onko maassamme ollut vuoria ja minne ne ovat hävinneet?
 2. Hiekkakivipeitteen synty ja tuho
  Mitä ovat hiekkakivet ja miksi niitä on Suomessa niin vähän? Miten vanha on Lauhanvuori?
 3. Toorit
  Mitä ovat toorit ja kuinka ne syntyvät? Miksi toorit ovat Suomessa harvinaisia? Millaisessa ilmastossa ne ovat syntyneet?
 4. Hellä jääkausi
  Jääkaudella mannerjäätiköt peittivät Suomea, mutta jäätiköiden kulutus ei ole ollut joka paikassa yhtä voimakasta. Mikä on passiivisen jään alue ja miten se vaikuttaa maaperään?
 5. Erikoiset pohjavesiolosuhteet
  Maaperältään monipuolisella alueella on myös monipuoliset pohjavesiolosuhteet. Mitä ovat paineelliset pohjavedet ja orsivedet? Mitä riskejä näihin liittyy?
 6. Harjut, rantamuodostumat ja lähteet
  Männikköiset hiekkakankaat voivat olla jäätikköjokien kerrostamia harjuja, jäätikköjokisuistoja tai rantamuodostumia. Näihin kaikkiin liittyy lähteitä, joissa maaperän suodattama pohjavesi purkautuu pintaan. Pohjavedet ovat myös edesauttaneet soiden syntyä ja kehitystä.
 7. Lauhanvuoren maanjäristys
  9000 vuotta sitten maa järisi Lauhanvuorella. Siitä jäi jälki, joka kulkee vuoren länsirinteessä. Miksi maa järisi?
Additional information:

Alueesta on tehty myös toinen animaatiosarja: Lauhanvuoren-Hämeenkankaan luontomatkailualue - Geologiset animaatiot.

Geologisiin animaatioihin voit tutustua myös Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin virtuaalioppaassa (lauhanvuoriregion.fi).

Updated 1.3.2021