We use cookies to ensure that we give you the best experience and to track your use of the website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the website. Read more

x
Move straight to content
New

Flygekorren behöver ett hem - Så här kan du bygga en holk åt flygekorren


Author: Forststyrelsen

Publisher: Metsähallitus , Vantaa , 2021


Layout: 2 s.


Language: svenska

Other languages: suomi


Summary:

Det största hotet mot flygekorren i dag är att dess livsmiljöer försvinner. Flygekorren bygger helst sitt bo i hackspettshål i stadiga lövträd, men sådana hålträd är på många håll mycket sällsynta idag. Det här har lett till att flygekorren gärna bor i holkar.

Additional information:

Broschyren har utarbetats i Liito-orava-LIFE projektet.

Updated 26.3.2021