We use cookies to ensure that we give you the best experience and to track your use of the website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the website. Read more

x
Move straight to content
New

Raakun 100 miljoonan vuoden taival uhanalaiseksi lajiksi


Author: Metsähallitus

Publisher: Metsähallitus , Vantaa , 2021


Layout: 3 x 1 s.


Language: suomi

Other languages: english


Summary:

Jokihelmisimpukka eli raakku on selviytynyt lajina läpi vuosimiljoonien ja geologisten maailmankausien mullistusten. Ihminen on kuitenkin saattanut toimillaan simpukkalajin viimeisen sadan vuoden aikana kaikkialla erittäin uhanalaiseksi. Pääasiallisina syinä ahdinkoon ovat intensiivisestä maankäytöstä johtuva jokielinympäristöjen heikentynyt tila ja vaelluskalojen vapaan liikkumisen estävä vesistörakentaminen. Raakun ensimmäisen elinvuoden loisvaihe vaatii toteutuakseen lohen tai taimenen poikasen väli-isännäkseen.

Raakku voi kuitenkin säilyttää Suomen pitkäikäisimpänä eläinlajina lisääntymiskykynsä jopa yli 200 vuotta. Pitkäikäisyys antaa osaltaan toivoa ja aikaa lajin suojelutoimiin nykyisin heikkolaatuisissakin elinympäristöissä.

Tämä materiaali on tuotettu EU:n ENI Kolarctic CBC -ohjelmasta rahoitetussa SALMUS-hankkeessa, jossa kartoitettiin lajin esiintymien tilaa sekä yhtenäistettiin ja kehitettiin uusia suojelumenetelmiä neljän osallistujamaan kesken. Taulujen tarinalliset osuudet on kirjoittanut kirjailija Anni Kytömäki.

Read more:

Salmus-hanke (metsa.fi)

Updated 4.11.2021