We use cookies to ensure that we give you the best experience and to track your use of the website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the website. Read more

x
Move straight to content

Sanginjoen luonnonsuojelualue 2030


Author: Matturi Ulla, Remes Marjo

Publisher: Metsähallitus , Vantaa , 2021


Layout: 46 s.


Language: suomi


ISBN: 978-952-377-026-3 (pdf)

Summary:

Sanginjoen ulkometsä sekä Isonkankaan ja Asmonkorven yksityiset luonnonsuojelualueet siirtyivät Metsähallituksen Luontopalvelujen hallintaan keväällä 2021 Oulun kaupungin ja Koneen säätiön toimesta. Sanginjoen noin 2500 ha:n yhtenäinen metsäinen virkistysalue sijaitsee Oulussa, vain 15 kilometriä kaupungin keskustasta.

Pohjanmaan-Kainuun Luontopalvelut käynnisti toukokuussa 2021 Sanginjoki 2030 -projektin, jonka tarkoituksena oli määritellä alueen hoi­dolle ja kehittämiselle yhteinen päämäärä sekä tunnistaa alueen toimijat ja asiakastarpeet. Lyhyen aikavälin tavoitteena oli taata, että virkistyskäytön palvelut toimivat häiriöttä ja toimet asiakaskokemuksen kehittämiseksi on muuttuneessa omistustilanteessa tunnistettu. Pitkän aikavälin kehittämistarpeet on tunnistettu ja vaiheistettu kehittämissuun­nitelmaan, joka on koottu vahvasti osallistaen sekä alueen käyttäjiä että muita toimijoita.

Työpajojen, kävijäkyselyn ja eri asiantuntijakes­kustelujen perusteella Sanginjoen luonnonsuojelualueesta halutaan kehittää turvallinen lähiluontokohde, ympäristökasvatuksen ja yhdenvertaisuuden mallikohde sekä suojelu­työn ja ennallistamisen näyteikkuna. Lisäksi suojelualue tuottaa hyvinvointia ja mahdollistaa uudistavan luontomatkailun ja kulttuuritoimin­nan.

Updated 23.2.2022