Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sivut 2 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Turistföretag använder naturen till att skapa glädje och upplevelser för sina kunder. Det är viktigt att upplevelserna produceras ansvarsfullt med respekt för natur- och kulturvärden. Det säkerställs genom samarbete mellan Forststyrelsen och företagen. Turismföretagen är viktiga samarbetspartner för Forststyrelsen när det gäller att producera tjänster och främja turismens hållbarhet.