Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sivut 2 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Vattukurun luontopolulla tutustutaan erityisesti vanhan metsän elämään, sen kasveihin sekä eläimiin. Lyhyehkön luontopolun varrella on monen tyyppistä luontoa, kuten rinnesuota, rehevää puronvartta sekä naavaisia kuusikoita. Sisäpiirin vinkkinä kerrottakoon, että Vattukuru on liito-oravalle mieluista asuinympäristöä.

Lisätietoja

Syöte