Hakulomakkeen käyttöohje

Voit hakea julkaisuja vapaatekstihaulla, avainsanahaulla sekä kielen, julkaisusarjan ja tuoteluokan perustella. Voit hakea myös sanan osalla, katkaisumerkkiä ei tarvita. 

Tuloksia: 2118

Voit järjestellä julkaisuja julkaisun nimen, ensimmäisen kirjoittajan ja julkaisuvuoden perusteella.

Julkaisu Tekijä(t) Julkaisuvuosi Ulkoasu
Raesärkkien Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2002 23 s.
Ruunaan retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2002 85 s.
Tarvantovaaran erämaa-alueen ja Lätäsenon-Hietajoen soidensuojelualueen luonto ja käyttö » Kajala Liisa (toim.) 2002 161 s.
Vanhojen uudisojitusten aiheuttamat vesistövaikutukset » Joensuu Jussi, Rissanen Kalervo 2002 76 s.
Syöte - Vattukurun luontopolku » Metsähallitus 2002 16 s.
Vesiensuojelu maanpinnan käsittelyn ja kunnostusojituksen yhteydessä 2001 - Vertailu vuosien 1995-2000 tuloksiin » Rissanen Kalervo 2002 32 s.
Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen ja Urho Kekkosen kansallispuiston luontokartoitus. Loppuraportti osa 2: Ylä-Lapin luontotyypit » Sihvo Juha 2002 175 s.
Soiden ennallistamisopas » Heikkilä Hanna, Lindholm Tapio, Jaakkola Sari 2002 123 s.
Nuuksion kansallispuisto - Nahkiaispolku » Mosatonttu 2002 2 s.
20-vuotias Urho Kekkosen kansallispuisto » Kankaanpää Sakari, Aikio Kristiina 2003 44 s.
Forststyrelsens naturskydd - Årsberättelse 2002 » Nikula Liisa 2003 16 s.
Kalottireitti » Metsähallitus 2003 taitelehtinen
Florans förändring under ett drygt halvsekel i Skärgårdshavets nationalparks samarbetsområde » von Numers Mikael 2003 64 s.
Hanketason osallistava suunnittelu Metsähallituksessa » Pitkänen Eija 2003 51 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelu - Vuosikertomus 2002 » Nikula Liisa 2003 16 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services. Protecting Finland´s natural treasures. Annual Report 2002 » Nikula Liisa (ed.) 2003 16 s.
Sipoonkorven Byabäckenlaakson perinnemaisemien ja peltojen hoitosuunnitelma » Kanerva Tiina 2003 53 s.
Syötteen alueen luontomatkailusuunnitelma » Aarnio Jouni 2003 49 s.
Uddskatanin luonnonsuojelualueen niittyjen ja ketojen hoitosuunnitelma » Kanerva Tiina 2003 41 s.
Uhanalaisten kasvilajien suojelu: tikankontti ja lettorikko » Vasama Arja, Kulmala Pauliina 2003 taitelehtinen