Hakulomakkeen käyttöohje

Voit hakea julkaisuja vapaatekstihaulla, avainsanahaulla sekä kielen, julkaisusarjan ja tuoteluokan perustella. Voit hakea myös sanan osalla, katkaisumerkkiä ei tarvita. 

Tuloksia: 2118

Voit järjestellä julkaisuja julkaisun nimen, ensimmäisen kirjoittajan ja julkaisuvuoden perusteella.

Julkaisu Tekijä(t) Julkaisuvuosi Ulkoasu
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Tummaneidonvaippa - Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser » Laitinen Tiina, Ilmonen Jari 2009 6 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Kourukinnassammal - Scapania carinthiaca J.B. Jack ex Lindb » Laitinen Tiina, Kemppainen Eija, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Pohjankellosammal - Encalypta mutica I. Hagen » Laitinen Tiina, Kemppainen Eija, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 5 s.
GPS-paikantimen hyödyntäminen maanmuokkausalojen tiedon päivityksessä » Laitinen Tiina, Korhonen Pirjo, Kumpare Teuvo 1999 5 s.
Jokamiesretkeilijän palvelut » Lampén Tage, Nikula Liisa 2001 19 s.
Perinnebiotooppien monimuotoisuus - Saaristomeren kansallispuiston seminaaarissa 5.3.1998 pidetyt esitelmät » Lampinen Johanna (toim.) 2000 95 s.
Patvinsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2013 » Lampinen Juho 2016 53 s.
Euran Koskeljärven pesimälinnusto 1993 » Lampolahti Janne 1994 42 s.
Kilpiaavan hoito- ja käyttösuunnitelma » Lapin ympäristökeskus 2012 60 s.
Finland´s National Parks - Seas of Blue, Seas of Green » Lappalainen Markku 2001 168 s.
Suomen kansallispuistot - Ulapalta paljakalle » Lappalainen Markku 2001 168 s.
Kolin kansallispuiston yritystutkimus 2009-2010 » Laukkanen Mari 2010 67 s.
Kolin-Ruunaan alueen luontomatkailusuunnitelma » Laukkanen Mari 2010 39 s.
Saimaan suojelualueiden luontomatkailusuunnitelma » Laukkanen Mari 2009 65 s.
Nurmes kulttuuriperintöinventointi 2011 » Laurila Ville 2011 481 s.
Vattajanniemen Natura 2000 -alueen arkeologinen inventointi 2006 » Laurila Ville, Okkkonen Jari 2007 31 s.
Sama maisema, eri kulkijat - Repoveden kansallispuisto kivikaudelta 1900-luvulle » Lavento Mika, Lahelma Antti (toim.) 2007 142 s.
Mynämäenlahden ja sen linnuston kehitys, nykytila ja merkitys » Lehikoinen Esa, Aalto Tapio 1996 74 s.
Metsäpalojen vaikutus puuston rakenteeseen Pyhä-Häkin kansallispuistossa » Lehtonen Hannu, Kolström Taneli 2002 23 s.
Nuuksion kansallispuiston kävijätutkimus 2015-2016 » Lehtonen Laura 2017 74 s.
Lumivyöry ja koirakintaat » Lehväslaiho Tuure 2000 144 s.
Perämeren kansallispuiston vedenalainen luonto » Leinikki Jouni, Oulasvirta Panu 1995 86 s.
Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalakantojen tila » Leinonen Kirsti, Mutenia Ahti 2009 32 s.
Urho Kekkosen kansallispuiston kalastus- ja retkeilyselvitys 2008 » Leinonen Kirsti, Seppänen Markku, Raasakka Nina, Magga Aini 2011 36 s.
Hiidenportin kansallispuiston, Porkkasalon ja Mustavaara- Toivonsuon perhosinventointi vuonna 1992 » Leinonen Reima 1993 75 s.
Vasaniemen alue-ekologinen suunnitelma » Leinonen Tuomo A., Martin Rauno, Kemppainen Timo, Kokkonen Pekka, Kantia Jari, Itkonen Pertti, Paalamo Päivi, Rautiainen Pirjo 2001 49 s.
Inarijärven linnusto » Leppänen Timo, Osmonen Olli, Kyykkä Tanja, Sulkava Pekka, Rajasärkkä Ari, Karhu Heikki, Honkola Juhani 2007 69 s.
Metsäkuljetusyrittäjän työkausi jatkui yhdistelmäkoneella » Leskinen Aarne 1999 4 s.
Tervanen-Leikko alue-ekologinen suunnitelma » Leskinen Jukka 1999 36 s.
Valkeajärven alue-ekologinen suunnitelma » Leskinen Jukka 2000 33 s.
Kivimäensalon alue-ekologinen suunnitelma » Leskinen Jukka, Lassila Jari 2000 41 s.
Työhyvinvointia luonnosta - Air-hanke. Raportti kokemuksista työhyvinvointitapahtuman järjestämisestä luontoympäristössä » Levo Mirja 2014 11 s.
Pinkjärven alue-ekologinen suunnitelma » Liljeroos Hannu, Santalahti Jukka, Virolainen Erkki 1996 23 s.
Puutavaran alkuperätiedot selville kylkimerkistä » Lind Juha 1998 4 s.
Saimaan alueen yritystutkimus 2007 » Lindblom Hanna 2008 63 s.
Punkaharjun alueen kävijätutkimus 2008-2009 » Lindblom Hanna, Laukkanen Mari 2010 75 s.
Island pastures » Lindgren Leif 2000 203 s.
Lenholmin luonnonsuojelu- ja lehtojensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Lindgren Leif 1998 136 s.
Perinnebiotooppien kasvien ja kasvillisuuden seuranta Saaristomeren kansallispuistossa / Uppfölning av förändringar i flora och vegetation i Skärgårdshavets nationalpark / Monitoring plants and vegetation on semi-natural biotopes in the Southwestern Archipelago National Park » Lindgren Leif 2001 228 s.
Saariston laitumet » Lindgren Leif 2000 192 s.
Skärgårdens betesmarker » Lindgren Leif 2000 192 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Pikkunoidanlukko - Botrychium simplex E. Hitchc. » Lindgren Leif, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Lännenhanhikki - Potentilla anglica Laichard » Lindgren Leif, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Meritatar - Polygonum oxyspermum C.A. Mey. & Bunge » Lindgren Leif, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Merivehnä - Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis ssp. boreali-atlanticus (Simonet & Guin.) Melderis » Lindgren Leif, Ilmonen Jari 2009 4 s.
Inventering av Skärgårdshavets undervattensnatur » Lindholm Johan, Boström Minna, Ekebom Jan 2007 41 s.
Metsien puuston luonnontilaisuuden arviointi » Lindholm Tapio, Tuominen Seppo 1992 37 s.
Suomatkailuopas » Lipponen Olli, Wiiskanta Mari (toim.) 2005 106 s. (verkkoversio 104 s.)
Mielipiteitä metsästyksestä valtion mailla » Liukkonen Tuija, Bisi Jukka, Hallila Heikki, Joensuu Olavi 2007 68 s.
Kainuun metsäkysely 1996 » Loikkanen Teppo 1997 46 s.