Hakulomakkeen käyttöohje

Voit hakea julkaisuja vapaatekstihaulla, avainsanahaulla sekä kielen, julkaisusarjan ja tuoteluokan perustella. Voit hakea myös sanan osalla, katkaisumerkkiä ei tarvita. 

Tuloksia: 2128

Voit järjestellä julkaisuja julkaisun nimen, ensimmäisen kirjoittajan ja julkaisuvuoden perusteella.

Julkaisu Tekijä(t) Julkaisuvuosi Ulkoasu
Raesärkkien Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2002 23 s.
Ruunaan retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2002 85 s.
Tarvantovaaran erämaa-alueen ja Lätäsenon-Hietajoen soidensuojelualueen luonto ja käyttö » Kajala Liisa (toim.) 2002 161 s.
Vanhojen uudisojitusten aiheuttamat vesistövaikutukset » Joensuu Jussi, Rissanen Kalervo 2002 76 s.
Syöte - Vattukurun luontopolku » Metsähallitus 2002 16 s.
Vesiensuojelu maanpinnan käsittelyn ja kunnostusojituksen yhteydessä 2001 - Vertailu vuosien 1995-2000 tuloksiin » Rissanen Kalervo 2002 32 s.
Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen ja Urho Kekkosen kansallispuiston luontokartoitus. Loppuraportti osa 2: Ylä-Lapin luontotyypit » Sihvo Juha 2002 175 s.
Soiden ennallistamisopas » Heikkilä Hanna, Lindholm Tapio, Jaakkola Sari 2002 123 s.
Nuuksion kansallispuisto - Nahkiaispolku » Mosatonttu 2002 2 s.
20-vuotias Urho Kekkosen kansallispuisto » Kankaanpää Sakari, Aikio Kristiina 2003 44 s.
Forststyrelsens naturskydd - Årsberättelse 2002 » Nikula Liisa 2003 16 s.
Kalottireitti » Metsähallitus 2003 taitelehtinen
Florans förändring under ett drygt halvsekel i Skärgårdshavets nationalparks samarbetsområde » von Numers Mikael 2003 64 s.
Hanketason osallistava suunnittelu Metsähallituksessa » Pitkänen Eija 2003 51 s.
Metsähallituksen luonnonsuojelu - Vuosikertomus 2002 » Nikula Liisa 2003 16 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services. Protecting Finland´s natural treasures. Annual Report 2002 » Nikula Liisa (ed.) 2003 16 s.
Sipoonkorven Byabäckenlaakson perinnemaisemien ja peltojen hoitosuunnitelma » Kanerva Tiina 2003 53 s.
Syötteen alueen luontomatkailusuunnitelma » Aarnio Jouni 2003 49 s.
Uddskatanin luonnonsuojelualueen niittyjen ja ketojen hoitosuunnitelma » Kanerva Tiina 2003 41 s.
Uhanalaisten kasvilajien suojelu: tikankontti ja lettorikko » Vasama Arja, Kulmala Pauliina 2003 taitelehtinen
Luonnonhoidon seuranta 2002 ja vertailu vuosien 1994-2002 tuloksiin » Rissanen Kalervo 2003 21 s.
Metsien ennallistamisopas » Tukia Harri, Hokkanen Marja, Jaakkola Sari, Kallonen Seppo, Kurikka Tuula, Leivo Anneli, Lindholm Tapio, Suikki Anneli, Virolainen Erkki 2003 87 s.
Nuuksion kansallispuisto - Ratsastusreitit ja kiipeilypaikat » Metsähallitus 2003 1 s.
Oulangan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2003 68 s.
Ruunaan retkeilyalueen kävijät ja paikallistaloudelliset vaikutukset » Eisto Ilkka 2003 75 s.
Vesiensuojelu maanpinnan käsittelyn ja kunnostusojituksen yhteydessä 2002 - Vertailu vuosien 1995-2001 tuloksiin » Rissanen Kalervo 2003 29 s.
Ylläs-Aakenuksen alueen luonto » Kuusisto Anu (toim.) 2003 213 s.
Olvassuon luonnonpuiston paloselvitys » Herva Hannu, Ovaskainen Rauno 2003 6 s.
Litokairan ja Olvassuon Natura-alueiden epifyttijäkäläselvitys » Pesonen Minna 2003 6 s.
Ison Tilansuon-Housusuon Natura-alueen kasvillisuusselvitys » Ala-Risku Riina 2003 9 s.
Litokairan kääväkkäät » Hanhimäki Taina 2003 10 s.
Litokairan kasvillisuusselvitys » Hanhimäki Taina 2003 11 s.
Olvassuon Natura-alueen kasvillisuusselvitys » Ala-Risku Riina 2003 20 s.
Lumoissa - Metsäpäivä ala-asteille ja tietoa opettajille metsäluonnon monimuotoisuudesta » Nykänen Riitta 2003 6 s.
Co-operation towards guidelines for land use - Natural resource planning at Metsähallitus » Metsähallitus 2004 taitelehtinen
Forststyrelsens naturskydd - Årsberättelse 2003 » Nikula Liisa 2004 16 s.
Hållbar naturturism på skyddsområdena » Forststyrelsen 2004 taitelehtinen
Ensiharvennuksen toteutuksen vaikutus metsikön tuotokseen ja tuottoon » Huuskonen Saija, Ojansuu Risto, Hynynen Jari 2004 56 s.
Evon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2004 58 s.
Markanvändningen planeras i samarbete, Forststyrelsens naturresurspalnering » Forststyrelsen 2004 taitelehtinen
Metsähallituksen luonnonsuojelu - Vuosikertomus 2003 » Nikula Liisa (toim.) 2004 16 s.
Metsähallituksen metsätilakaupat vuonna 2000 - �Metsäomaisuus kiinteistöarvioinnin kohteena » Hannelius Simo, Koskinen Pasi, Lahtinen Lasse 2004 66 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services - Annual Report 2003 » Nikula Liisa (ed.) 2004 16 s.
Iso-Syötteen retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2004 44 s.
Syötteen luontokeskus » Metsähallitus 2004 taitelehtinen
Till sjöss på statens vatten - På naturens villkor » Nikula Liisa 2004 taitelehtinen
Ulko-Tammio - itärajan etuvartio » Lähteenkorva Pekka 2004 taitelehtinen
Kainuun alueen luonnonvarasuunnitelma - Kausi 2002-2011 » Hiltunen Veikko, Väisänen Merja (toim.) 2004 81 s.
Valkmusa nationalpark / Valkmusa National Park » Metsähallitus 2004 taitelehtinen
Veneillen valtion vesillä - Luonnon ehdoilla » Nikula Liisa 2004 taitelehtinen