Hakulomakkeen käyttöohje

Voit hakea julkaisuja vapaatekstihaulla, avainsanahaulla sekä kielen, julkaisusarjan ja tuoteluokan perustella. Voit hakea myös sanan osalla, katkaisumerkkiä ei tarvita. 

Tuloksia: 2118

Voit järjestellä julkaisuja julkaisun nimen, ensimmäisen kirjoittajan ja julkaisuvuoden perusteella.

Julkaisu Tekijä(t) Julkaisuvuosi Ulkoasu
Luonnonhoidon seuranta 2002 ja vertailu vuosien 1994-2002 tuloksiin » Rissanen Kalervo 2003 21 s.
Metsien ennallistamisopas » Tukia Harri, Hokkanen Marja, Jaakkola Sari, Kallonen Seppo, Kurikka Tuula, Leivo Anneli, Lindholm Tapio, Suikki Anneli, Virolainen Erkki 2003 87 s.
Nuuksion kansallispuisto - Ratsastusreitit ja kiipeilypaikat » Metsähallitus 2003 1 s.
Oulangan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2003 68 s.
Ruunaan retkeilyalueen kävijät ja paikallistaloudelliset vaikutukset » Eisto Ilkka 2003 75 s.
Vesiensuojelu maanpinnan käsittelyn ja kunnostusojituksen yhteydessä 2002 - Vertailu vuosien 1995-2001 tuloksiin » Rissanen Kalervo 2003 29 s.
Ylläs-Aakenuksen alueen luonto » Kuusisto Anu (toim.) 2003 213 s.
Olvassuon luonnonpuiston paloselvitys » Herva Hannu, Ovaskainen Rauno 2003 6 s.
Litokairan ja Olvassuon Natura-alueiden epifyttijäkäläselvitys » Pesonen Minna 2003 6 s.
Ison Tilansuon-Housusuon Natura-alueen kasvillisuusselvitys » Ala-Risku Riina 2003 9 s.
Litokairan kääväkkäät » Hanhimäki Taina 2003 10 s.
Litokairan kasvillisuusselvitys » Hanhimäki Taina 2003 11 s.
Olvassuon Natura-alueen kasvillisuusselvitys » Ala-Risku Riina 2003 20 s.
Lumoissa - Metsäpäivä ala-asteille ja tietoa opettajille metsäluonnon monimuotoisuudesta » Nykänen Riitta 2003 6 s.
Co-operation towards guidelines for land use - Natural resource planning at Metsähallitus » Metsähallitus 2004 taitelehtinen
Forststyrelsens naturskydd - Årsberättelse 2003 » Nikula Liisa 2004 16 s.
Hållbar naturturism på skyddsområdena » Forststyrelsen 2004 taitelehtinen
Ensiharvennuksen toteutuksen vaikutus metsikön tuotokseen ja tuottoon » Huuskonen Saija, Ojansuu Risto, Hynynen Jari 2004 56 s.
Evon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2004 58 s.
Markanvändningen planeras i samarbete, Forststyrelsens naturresurspalnering » Forststyrelsen 2004 taitelehtinen
Metsähallituksen luonnonsuojelu - Vuosikertomus 2003 » Nikula Liisa (toim.) 2004 16 s.
Metsähallituksen metsätilakaupat vuonna 2000 - �Metsäomaisuus kiinteistöarvioinnin kohteena » Hannelius Simo, Koskinen Pasi, Lahtinen Lasse 2004 66 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services - Annual Report 2003 » Nikula Liisa (ed.) 2004 16 s.
Iso-Syötteen retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2004 44 s.
Syötteen luontokeskus » Metsähallitus 2004 taitelehtinen
Till sjöss på statens vatten - På naturens villkor » Nikula Liisa 2004 taitelehtinen
Kainuun alueen luonnonvarasuunnitelma - Kausi 2002-2011 » Hiltunen Veikko, Väisänen Merja (toim.) 2004 81 s.
Ulko-Tammio - itärajan etuvartio » Lähteenkorva Pekka 2004 taitelehtinen
Valkmusa nationalpark / Valkmusa National Park » Metsähallitus 2004 taitelehtinen
Kaldoaivin erämaa-alueen ja Sammuttijängän-Vaiojoenjängän soidensuojelualueen luonto, käyttö ja paikannimistö » Tynys Tapio, Stolt Elina (toim.) 2004 345 s.
Kainuun metsäkysely 2003 » Korhonen Tarja, Leskinen Margit, Räsänen Heli, Väisänen Merja 2004 47 s.
Veneillen valtion vesillä - Luonnon ehdoilla » Nikula Liisa 2004 taitelehtinen
Yhteistyöllä suunta maankäytölle - Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelu » Metsähallitus 2004 taitelehtinen
Keski-Lapin aapasoiden luonto » Pääkkö Elisa (toim.) 2004 153 s.
Korteniemen metsänvartijatila » Vauramo Anu 2004 83 s.
Kylmäluoman retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2004 61 s.
Lemmenjoki - Suomen suurin kansallispuisto / Lemmenjoki - The largest national park in Finland » Kajala Liisa (toim.) 2004 335 s.
Metsien ennallistaminen - tärkeä monimuotoisuuden säilyttämiskeino » Hokkanen Marja, Päivinen Jussi 2004 12 s.
Metsien virkistysarvon määrittäminen Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelussa » Asunta Anju, Hiltunen Veikko, Väisänen Merja 2004 75 s.
Näränkä-nimisen tilan historiaa ja siellä eläneiden ihmisten vaiheita » Metsähallitus 2004 2 s.
Närängän tarinoita » Pirttimaa Tuomo 2004 10 s.
Elämeä Närängässä 1930-luvulta lähtien » Veteläinen Pekka, Mäntysola Eino 2004 2 s.
Selevitys Närängän tilan riihessä tapahtuneesta vilijojen puinnista » Metsähallitus 2004 3 s.
Metsätyön kehittämisen vaikutukset metsureiden työhön ja työssä viihtymiseen » Suikka Tuomas 2004 65 s.
Repoveden kansallispuiston ja Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2004 105 s.
Siikalahden luonnonsuojelualueen perhoset ja vesiperhoset » Sundell Pekka Robert, Nieminen Marko, Salokannel Juha, Mattila Keijo, Mutanen Tomi 2004 62 s.
Teijon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2004 57 s.
Ihmisen kosketuksessa. Litokairan, Olvassuon ja Ison Tilansuon-Housusuon alueiden maankäytön historia eränkäynnistä metsätalouteen » Kauppi Pekka 2004 101 s.
Suometsäerämaa-Life 2002-2005 - projektialueen linnustoselvitys » Tuohimaa Heikki 2004 13 s.
Paluu lähteille - luonto-opastusta perinteitä vaalien » Metsähallitus 2004 88 s.