Hakulomakkeen käyttöohje

Voit hakea julkaisuja vapaatekstihaulla, avainsanahaulla sekä kielen, julkaisusarjan ja tuoteluokan perustella. Voit hakea myös sanan osalla, katkaisumerkkiä ei tarvita. 

Tuloksia: 2119

Voit järjestellä julkaisuja julkaisun nimen, ensimmäisen kirjoittajan ja julkaisuvuoden perusteella.

Julkaisu Tekijä(t) Julkaisuvuosi Ulkoasu
Kainuun metsäkysely 2003 » Korhonen Tarja, Leskinen Margit, Räsänen Heli, Väisänen Merja 2004 47 s.
Veneillen valtion vesillä - Luonnon ehdoilla » Nikula Liisa 2004 taitelehtinen
Yhteistyöllä suunta maankäytölle - Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelu » Metsähallitus 2004 taitelehtinen
Keski-Lapin aapasoiden luonto » Pääkkö Elisa (toim.) 2004 153 s.
Korteniemen metsänvartijatila » Vauramo Anu 2004 83 s.
Kylmäluoman retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2004 61 s.
Lemmenjoki - Suomen suurin kansallispuisto / Lemmenjoki - The largest national park in Finland » Kajala Liisa (toim.) 2004 335 s.
Metsien ennallistaminen - tärkeä monimuotoisuuden säilyttämiskeino » Hokkanen Marja, Päivinen Jussi 2004 12 s.
Metsien virkistysarvon määrittäminen Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelussa » Asunta Anju, Hiltunen Veikko, Väisänen Merja 2004 75 s.
Näränkä-nimisen tilan historiaa ja siellä eläneiden ihmisten vaiheita » Metsähallitus 2004 2 s.
Närängän tarinoita » Pirttimaa Tuomo 2004 10 s.
Elämeä Närängässä 1930-luvulta lähtien » Veteläinen Pekka, Mäntysola Eino 2004 2 s.
Selevitys Närängän tilan riihessä tapahtuneesta vilijojen puinnista » Metsähallitus 2004 3 s.
Metsätyön kehittämisen vaikutukset metsureiden työhön ja työssä viihtymiseen » Suikka Tuomas 2004 65 s.
Repoveden kansallispuiston ja Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2004 105 s.
Siikalahden luonnonsuojelualueen perhoset ja vesiperhoset » Sundell Pekka Robert, Nieminen Marko, Salokannel Juha, Mattila Keijo, Mutanen Tomi 2004 62 s.
Teijon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma » Metsähallitus 2004 57 s.
Ihmisen kosketuksessa. Litokairan, Olvassuon ja Ison Tilansuon-Housusuon alueiden maankäytön historia eränkäynnistä metsätalouteen » Kauppi Pekka 2004 101 s.
Suometsäerämaa-Life 2002-2005 - projektialueen linnustoselvitys » Tuohimaa Heikki 2004 13 s.
Paluu lähteille - luonto-opastusta perinteitä vaalien » Metsähallitus 2004 88 s.
Alue-ekologisen tarkastelun periaatteet » Karvonen Lauri 2005 68 s.
Forststyrelsens naturtjänster - Årsberättelse 2004 » Nikula Liisa (toim.) 2005 16 s.
Huovisnäreikkö » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Ennallistamisen ja luonnonhoidon seurantasuunnitelma » Hokkanen Marja, Aapala Kaisu, Alanen Aulikki (toim.) 2005 85 s.
Lauttavaara Nature Study Forest » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Lauttavaaran luontokoulumetsä » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Litokaira » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Luontokeskus Petola / Petola naturum » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Metsähallituksen luontopalvelut - Vuosikertomus 2004 » Nikula Liisa (toim.) 2005 16 s.
Metsähallitus Natural Heritage Services - Annual Report 2004 » Nikula Liisa (ed.) 2005 16 s.
Olvassuo » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Pedot liikkeellä - Luontokeskus Petola » Metsähallitus 2005 16 s.
Pallas-Yllästunturi National Park - Ptarmigan's trail » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Pyhä-Luoston luontokansio » Aikio Kristiina, Arvola Pia, Hyttinen Reeta 2005 110 s. + liitteet
Ruunaa - Ulkoilukartta, Outdoor Map, Wanderkarte 1:30 000 » Metsähallitus 2005 kartta
Kalevalapuistot - rajan elämää ja erämaan luontoa / Калевальские парки - приграничная жизнь и дикая природа » Tervonen Päivi, Härkönen Kerttu (toim.) 2005 352 s.
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto - Ylläksen luontopolut » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Litokaira » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Olvassuo » Metsähallitus 2005 taitelehtinen
Kosteikkojen kunnostuksen ja hoidon parhaat käytännöt kuudella Life-kohteella Suomessa - Life CO-OP -hankkeen tulokset » Mikkola-Roos Markku, Niikkonen Tiina (toim.) 2005 120 s.
Lettorikon tila Suomessa » Kulmala Pauliina 2005 71 s.
Litokairan luontoa ja historiaa - Suometsäerämaa Life-projektin perusselvitykset » Hanhimäki Taina, Kauppi Pekka, Tuohimaa Heikki, Pesonen Minna, Wiiskanta Mari (toim.) 2005 137 s.
Metsänkäsittelysuositukset tikankontin kasvupaikoille » Laitinen Tiina 2005 2 s.
Luonnonsuojelu ja luontomatkailu paikallisväestön silmin - kyselytutkimus Kuusamossa ja Syötteen alueella » Rämet Jussi, Törn Anne, Tolvanen Anne, Siikamäki Pirkko 2005 48 s.
Management Effectiveness Evaluation of Finland´s Protected Areas » Gilligan Brian, Dudley Nigel, de Tejada Antonio Fernandez, Toivonen Heikki 2005 175 s.
Predators on the Prowl - Petola Visitor Centre » Metsähallitus 2005 16 s.
ҖИЗНЬ ХИЩНИКОВ - ВИЗИТ-ЦЕНТР ПЕТОЛА » Metsähallitus 2005 16 s.
Rovdjuren i rörelse - Petola naturum » Metsähallitus 2005 16 s.
Koivusuon luonnonpuiston järjestyssääntö » Metsähallitus 2005 4 s.
Olvassuon & Iso Tilansuo-Housusuon luontoa ja historiaa - Suometsäerämaa Life-projektin perusselvitykset » Ala-Risku Riina, Herva Hannu, Ovaskainen Rauno, Kauppi Pekka, Pesonen Minna, Tuohimaa Heikki, Sallantaus Tapani, Turunen Teija, Wiiskanta Mari (toim.) 2005 181 s.