Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

x
Siirry suoraan sisältöön

Vaarunvuorten Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma


Tekijä: Metsähallitus

Julkaisija: Metsähallitus , Vantaa , 2009

Julkaisusarja: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 62


Ulkoasu: 86 s.


Kieli: suomi


ISSN-L: 1796-2943

ISBN: 978-952-446-708-7 (pdf)

Tiivistelmä:

Vaarunvuoret on Keski-Suomessa, Päijänteen itärannalla sijaitseva monimuotoinen luontokohde. Natura-alueen pinta-ala on 604 ha. Vaarunvuorilla esiintyy useita erilaisia luontotyyppejä – kuten paahderinteitä, lehtoja, vanhoja metsiä ja perinnebiotooppeja. Lajistoon kuuluu runsaasti harvinaisia ja uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi luokiteltuja lajeja sekä lintu- ja luontodirektiivin lajeja.

Elinympäristöjen säilyttäminen ja virkistyskäytön luontovaikutusten minimointi edellyttävät hoito- ja käyttösuunnitelman laatimista Vaarunvuorille. Alueen tärkeimmät suojelu- ja käyttöarvot ovat arvokas, monimuotoinen lajisto, vanha metsä, maisema sekä sijainti lähellä kasvavaa Jyväskylän kaupunkia, helposti saavutettavana lähivirkistyskohteena.

Hoito- ja käyttösuunnitelmalla sovitetaan yhteen aluetta koskevat tavoitteet – kuten aluetta koskevien luonnonsuojeluohjelmien tavoitteet, Metsähallituksen linjaukset valtion luonnonsuojelualueiden hoidolle ja käytölle, yksityisten maanomistajien tavoitteet omistamiensa alueiden suhteen sekä kävijöiden tavoitteet mm. eri virkistyskäyttömuotojen osalta. Suunnitelmassa esitetään perustiedot alueesta, tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä suunnitelman vaikutusten arviointi, seuranta ja hallinto.

Suunnitelman päämääränä on Vaarunvuorten luonnonsuojeluarvojen turvaaminen ja virkistyskäytön järjestäminen niin, että luonnolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Valtion omistuksessa oleva alue, joka muodostaa pääosan Vaarunvuorten Natura-alueesta, perustetaan luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueeksi. Alueen annetaan ensisijaisesti kehittyä luontaisesti. Luontokohteita – kuten perinnebiotooppeja, lehtoja ja paahderinteitä – hoidetaan luontoarvojen säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. Käyttöä ja toimintojen sijoittamista ohjataan vyöhykejaolla. Kävijöitä koskevat tarkemmat määräykset ja rajoitukset annetaan luonnonsuojelualueen järjestyssäännössä.

Perustettavan Vaarunvuorten luonnonsuojelualueen hallinnasta ja hoidosta vastaa Metsähallitus. Metsähallitus voi myös maanomistajien kanssa tehtävien sopimusten mukaan hoitaa yksityisomistuksessa olevia luonnonsuojelualueita.

Päivitetty 28.06.2012
c62

Sähköinen julkaisu:

c62.pdf (3.7 MB)