Vesiensuojelu maanpinnan käsittelyn ja kunnostusojituksen yhteydessä 2001 - Vertailu vuosien 1995-2000 tuloksiin

Rissanen Kalervo
Metsähallitus , Vantaa , 2002

Ulkoasu: 32 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Metsähallituksessa aloitettiin maanpinnan käsittelyn ja kunnostusojituksen vesistövaikutusten seuranta vuonna 1995. Seurantaa on jatkettu vuosina 1996-2001 ja arviointimenetelmää on samalla laajennettu koskemaan muitakin ympäristövaikutuksia kuin pelkästään vesistövaikutuksia. Vesistövaikutusten ohella tärkeimmät seurannnan kohteet ovat maaperälle ja toisen maaomaisuudelle mahdollisesti aiheutuneet haitat. Lisäaksi seurataan maanpinnan käsittelymenetelmien ja kunnostusojituksen säännösten noudattamista sekä joidenkin Suomen metsäsertifiointistandardin kriteerien täyttymistä. Seuranta on nykyisin tärkeä osa maaliskuussa 1998 sertifioitua Metsähallituksen ympäristö- ja laatujärjestelmää (ISO 14001).

Päivitetty 12.09.2012  

Saatavissa painettuna

Hinta: 0.00 €

Tiedustelut ja tilaukset