Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Lahokapo - Boros schneideri Panzer

Similä Maarit, Mannerkoski Ilpo, Ilmonen Jari
Metsähallitus , Vantaa , 2009

Ulkoasu: 4 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Arvioinnista ovat vastanneet Maarit Similä ja Ilpo Mannerkoski. Luontodirektiivin raportointiin osallistuivat myös Petri Ahlroth, Esko Hyvärinen ja Pertti Rassi ja sitä ovat kommentoineet useat asiantuntijat. Jari Ilmonen on toimittanut tämän tietolomakkeen arviointimateriaalin pohjalta ja Heikki Eeronheimo on osallistunut toimitustyöhön.

Lahokapon suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa riittämätön.

Lisätietoja:

Tietolomake - lajit

Päivitetty 15.10.2012  
lahokapo

Sähköinen julkaisu:

lahokapo_2006.pdf (366 KB )