Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Oulanka nationalpark - Oulankajoki älv. Paddlingsguide - karta

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2008

Ulkoasu: taitelehtinen

Kieli: ruotsi

Muut kieliversiot: suomi, englanti

Tiivistelmä:

Det bästa sättet att bekanta sig med älvdalen dvs. kärnan av Oulanka nationalpark som präglas av ståtliga landskap är att närma sig den från vattnet. Att röra sig ljudlöst med kanot eller roddbåt genom vattnet är en utmärkt naturaktivitet eftersom det är lätt att ta sig fram även långa sträckor. Älven utgör ett intressant naturelement eftersom landskapet alltid ser olika ut beroende på årstider och väder. I Oulanka finns flera olika kanotleder. Upplev ditt eget vattenäventyr.

Päivitetty 20.08.2019  
oulankamelonta ru

Sähköinen julkaisu:

oulankamelonta-ru.pdf (7.4 MB )