Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Liesjärvi nationalpark

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2019

Ulkoasu: 2 s.

Kieli: ruotsi

Muut kieliversiot: suomi, englanti

Tiivistelmä:

Liesjärvi nationalpark består av karg, glest bebyggd skogstrakt, som formades starkt av istiden. Nationalparken passar utmärkt för endagsutflykter. De lättframkomliga stigarna tar en till urskogar, sjöar, åsar och små myrar samt Korteniemi museigård. Man kan också göra längre utflykter, över ett helt veckoslut eller mer, om man vandrar på Hämeen Ilvesreitti, som är ett nätverk av vandringsleder i Tavastland. 

Lisätietoja:

Pdf-esite.

Päivitetty 12.07.2019  
liesjarvisve

Sähköinen julkaisu:

liesjarvisve.pdf (1.4 MB )