Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Leivonmäen kansallispuisto - Luupään lenkki - Opettajan opas geologiselle luontopolulle

Mikkola Maija, Ratinen Ilkka
Metsähallitus ja Jyväskylän yliopisto , Vantaa ja Jyväskylä , 2010

Ulkoasu: 11 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Luupään lenkin geologinen luontopolku on toteutettu Northern Environmental Education Development (NEED) -hankkeessa. Siihen sisältyy seitsemän jääkauteen liittyvää luontopolkutaulua Leivonmäen kansallispuistossa sekä oppimistehtävät, jotka on esitelty tässä opettajan oppaassa. Tehtävät on suunnattu oppilaille kolmannesta luokasta ylöspäin.

Osaan tauluista liittyy myös paikkatietotehtäviä, jotka on suunnattu lukiolaisille ja esitelty erillisessä oppaassa osoitteessa: www.uef.fi/fi/web/luonnontieteiden-opettaminen/gis-leivonmaki

Lue lisää:

Northern Environmental Education Development -hankkeen verkkosivusto, jossa on lisää aineistoja.

Päivitetty 15.03.2017