Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Merikotkaraportti 2005, Lapin ja Oulun läänit

Ollila Tuomo
Metsähallitus , Vantaa , 2005

Ulkoasu: 3 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Merikotka on pesinyt ihmisten muistitiedon sekä harvojen kirjallisuustietojen perusteella Pohjois-Suomen sisämaassa harvalukuisena sekä ilmeisesti runsaampana Perämeren alueella koko 1900-luvun mutta tietoja perämereltä on vähän. Kanta runsastui 1970-luvun lopulta alkaen ennen kaikkea Lokan ja Porttipahdan tekoaltaiden ympäristössä

Lapin ja Oulun läänien alueella tunnetaan nyt kaikkiaan 48 merikotkareviiriä ja niistä 37 on ollut asuttuna viimeisen viiden vuoden aikana. Reviirit keskittyvät Keski-Lapissa Lokan ja Porttipahdan tekoaltaiden ympäristöön sekä Kuusamon-Posion alueelle. Yksittäisiä reviirejä on muuallakin, erityisesti Luoteis-Lapissa. Kanta kasvaa hitaasti.

Vuoden aikana löytyi yksi uusi reviiri ja kolme uutta pesää vanhoilta reviireiltä. Uusi reviiri löytyi Perämeren alueelta ja oli ensimmäinen varmistettu tältä alueelta.

Päivitetty 16.10.2012  

Sähköinen julkaisu:

merikotkaraportti2005.pdf (117 KB )