Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Merikotkaraportti 2006, Lapin ja Oulun läänit

Ollila Tuomo
Metsähallitus , Vantaa , 2006

Ulkoasu: 2 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Merikotka on pesinyt ihmisten muistitiedon sekä harvojen kirjallisuustietojen perusteella Pohjois-Suomen sisämaassa harvalukuisena sekä ilmeisesti runsaampana Perämeren alueella koko 1900-luvun vaikka kirjallisuustietoja Perämereltä onkin niukasti. Kanta runsastui 1970-luvun lopulta alkaen ennen kaikkea Lokan ja Porttipahdan tekoaltaiden ympäristössä Lapin ja Oulun läänien alueella tunnetaan nyt kaikkiaan 49 merikotkareviiriä ja niistä 40 on ollut asuttuna viimeisen viiden vuoden aikana. Reviirit keskittyvät Keski-Lapissa Lokan ja Porttipahdan tekoaltaiden ympäristöön sekä Kuusamon-Posion alueelle. Merikotka on myös palannut Perämeren alueen pesimälinnustoon. Yksittäisiä reviirejä on myös Luoteis-Lapissa ja Kainuussa. Pohjois-Suomen merikotkakanta kasvaa selvästi hitaammin kuin esimerkiksi Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla. Pohjois-Suomen kokonaisparimäärä on tällä hetkellä 50-55 paria.

Vuoden aikana löytyi kolme uutta reviiriä ja kahdeksan uutta pesää vanhoilta reviireiltä.

Päivitetty 16.10.2012  

Sähköinen julkaisu:

merikotkaraportti2006.pdf (102 KB )