Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Leammi álbmotmeahci ortnetnjuolggadus

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2009

Ulkoasu: 12 s.

Kieli: saame

Muut kieliversiot: suomi

Päivitetty 29.10.2012  

Sähköinen julkaisu:

lemmenjoki-jssaame.pdf (699 KB )