Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Olvassuon luonnonpuiston paloselvitys

Herva Hannu, Ovaskainen Rauno
Metsäntutkimuslaitos , Vantaa , 2003

Ulkoasu: 6 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Maastotyöt suoritettiin 8-9.4.2003, tarkoituksena selvittää Olvassuon luonnonpuiston palohistoriaa. Alueen hankalan tavoitettavuuden ja luonnon kulumisen minimoimiseksi ajoitimme näytteiden keruuajankohdan keväthankien ajalle. Kulkemisen helpottamiseksi ja töiden nopeuttamiseksi näytteiden keruu suoritettiin moottorikelkoilla.

Tulokset ovat koostettu karttapohjaiseen esitykseen, jossa GPS-laitteella maastossa paikannetut pisteet on siirretty kuvaamaan ko. kohteen havaintoja. Karttoihin punaisella tähdellä merkityt kohteet ovat läpikäytyjä ja, mikäli piste on koodattu nolla-merkinnällä, ei kohteen lähialueelta ole löydetty palokoroja. Pisteen vieressä oleva vuosiluku kertoo löytyneen palokoropuun ajoitetun palovuoden. 

Lisätietoja:

SuometsäerämaaLifen perusselvityksiä.

Päivitetty 03.12.2012