Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Forststyrelsens år 2012

Forststyrelsen
Metsähallitus , Vantaa , 2013

Ulkoasu: 36 s.

Kieli: ruotsi

Muut kieliversiot: suomi, englanti

ISBN: 978-952-446-945-6 (pdf)

Tiivistelmä:

Forststyrelsen uppvisade ett utmärkt resultat i fjol. Alla resultatområden och dotterbolag gick med vinst. Även vår nya affärsverksamhet, projektutvecklingen av vindkraftsområden var framgångsrik. Skogsbruket växer fortsättningsvis kraftigt och stod återigen för lejonparten av resultatet. Antalet besökare i nationalparkerna och strövområdena var lika stort som tidigare och rekreationstjänsternas lokalekonomiska återverkningar nådde samma nivå som föregående år.  

Päivitetty 20.06.2013