Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Hyvän viitoittamisen perusteet

Tuominiemi Rami
Metsähallitus , Vantaa , 2013

Ulkoasu: 12 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Tämän oppaan tavoitteena on selvittää viitoituksen ideologiaa, laventaa aihepiirin lähestymiskulmaa perinteisestä aina reitistö- ja viitoitussuunnittelun keskinäisen vuorovaikutuksen puolelle, ja sitä kautta tuoda esiin hyviä käytäntöjä ja erilaisten tilanteiden ratkaisumalleja ennen kaikkea maastoreittien viitoituksen suunnitteluun. Tarkoitus ei ole tarjota lukijoille ehdotonta ”it’s my way or the highway” -asetelmaa, mutta – maantieltä tai muualtakaan käsin nähtäviä viitoitusmalleja mitenkään väheksymättä – pyrkimys on ollut luoda opas, joka poistaisi jatkossa tarpeen muiden käytäntöjen soveltamiseen. 

Päivitetty 14.10.2013  
viitoitusopas

Sähköinen julkaisu:

viitoitusopas.pdf (1.1 MB )