Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Perämeren kohdekirja

Mediatoimisto Rapid River
Metsähallitus , Vantaa , 2014

Ulkoasu: 218 s.

Kieli: suomi

Muut kieliversiot: englanti, ruotsi

ISBN: 978-952-295-033-8

Tiivistelmä:

Tähän kirjaan on koottu tietoa Perämeren satamista ja vierailukohteista (veneilijöille). Kirja on ensimmäinen suomalaisten ja ruotsalaisten tiiviissä yhteistyössä laatima Perämeren aluetta esittelevä teos, ja siten myös konkreettinen osoitus alueen rajat ylittävästä yhteistyöstä. Kirjan toivotaan tarjoavan lukijalleen sekä tietoa alueesta että innostusta sen tarjoamien mahdollisuuksien kokemiseen.

Venesatamien tiedot ja palveluvarustus voivat muuttua eikä tämän kirjan tietojen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta voida taata. Karttapiirrokset eivät ole viranomaisten vahvistamia. Kartat eivät sovellu navigointiin, vaan siihen on käytettävä merikarttoja. Liikkuminen tapahtuu jokaisen omalla vastuulla.

Lisätietoja:

Kirjan pdf-tiedoston voi ladata hankkeen sivuilta (www.visitbothnianbay.com). Kirjaa painetaan hyvin pieni painos, joka jaetaan tärkeimpiin käyntikohteisiin.

Päivitetty 07.04.2014  
Peramerenkohdekirja