Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Forststyrelsens år 2013

Forststyrelsen
Metsähallitus , Vantaa , 2014

Ulkoasu: 44 s.

Kieli: ruotsi

Muut kieliversiot: suomi, englanti

ISBN: 978-952-295-058-1 (pdf)

Tiivistelmä:

Forststyrelsen har igen haft ett rekordår. Resultaten var utmärkta för alla enheter. Koncernens resultat nådde rekord, liksom den huvudsakliga verksamheten, skogsbruket.

Utvecklingen av vindparksprojekten befäste sin resultatskapande roll och fastighetsaffärsverksamheten som helhet nådde ett starkt resultat. Besökarantalet i nationalparkerna och strövområdena fortsatte att växa och därmed ökade också rekreationstjänsternas lokalekonomiska återverkningar.

Päivitetty 17.06.2014