Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Kvarkens skärgård - Fäliskär, Rönnskären

Forststyrelsen
Metsähallitus , Vantaa , 2014

Ulkoasu: 1 s.

Kieli: ruotsi

Muut kieliversiot: englanti, suomi

Tiivistelmä:

Fäliskär är beläget vid öppna havet. Denna rätt lilla ö som hör till Rönnskär ögrupp är cirka 1 km lång och 400 meter bred. Till formen är den som en c-bokstav. På ön finns en kännetecknande båk som är 22 meter hög och har ett klockstapelliknande utseende. Detta är Finlands äldsta sjömärke gjort i trä. De två lotsstationerna byggda på 1800-talet är långa envåniga trähus. Den år 1967 byggda lots- och sjöbevakningsstationen är en tvåvånings tegelbyggnad. Bostadsbyggnaderna fungerar numera som hyresstugor och förvaltas av Forststyrelsen.

Päivitetty 02.09.2014  
kvarken faliskaret sve

Sähköinen julkaisu:

kvarken-faliskaret-sve.pdf (306 KB )