Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Merenkurkun saaristo - Valassaaret

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2014

Ulkoasu: 2 s.

Kieli: suomi

Muut kieliversiot: englanti, ruotsi

Tiivistelmä:

Valassaaret on saariryhmä Mustasaaren kuntaan kuuluvan Raippaluodon luoteispuolella. Alue käsittää Storskärin ja Ebbskäretin muodostaman pääsaaren lisäksi noin 65 erikokoista saarta ja luotoa. Maisemaa leimaavat jääkauden vetäytymisen muovaamat kivikkoiset ja lohkareiset moreenit, jotka muodostavat pääsääntöisesti kaakkois-luode-suuntaisia niemiä ja saaria. Karujen moreenimuodostelmien kasvillisuus on lähinnä nummimaista, mutta monipuolista. Sitä kirjavoivat erilaiset suopainanteet, rantaniityt, koivikot, katajikot, rantalepikot, ja yksittäiset isot kuuset. Suojaisat lahdet ovat yleensä melko matalia.

Päivitetty 02.09.2014