Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

x
Siirry suoraan sisältöön

Kainuun alueen luonnonvarasuunnitelma - Kausi 2002-2011


Tekijä: Hiltunen Veikko, Väisänen Merja (toim.)

Julkaisija: Metsähallitus , Vantaa , 2004

Julkaisusarja: Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 50


Ulkoasu: 81 s.


Kieli: suomi


ISSN-L: 1239-1670

ISBN: 952-446-409-8 (painettu)

Tiivistelmä:

Metsähallitus asetti vuoden 2001 alussa luonnonvarojen suunnittelun kehittämishankkeen, jonka tehtävänä oli kehittää luonnonvarojen suunnittelujärjestelmää niin että luonnonvara- ja alue-ekologinen suunnittelu yhdistetään samaan suunnitteluprosessiin. Uutta järjestelmää testattiin Kainuussa ja työn tuloksena valmistui uusimuotoinen luonnonvarasuunnitelma Kainuun valtion maille kaudelle 2002-2011. Edellinen luonnonvarasuunnitelma kattaa kauden 1997-2006 ja Kainuun valtion maiden alue-ekologinen suunnittelu tehtiin vuosina 1995-2001.

Luonnonvarasuunnittelussa kerätään tietoa luonnonvaroista ja niihin kohdistuvista odotuksista sekä tuotetaan tietoa luonnonvarojen tarjoamista mahdollisuuksista. Suunnittelutyö tehdään vuorovaikutuksessa toimintaympäristön kanssa. Kainuun suunnitelma laadittiin tiiviissä yhteistyössä paikallisista sidosryhmistä koostuvan yhteistyöryhmän kanssa. Lisäksi kuultiin Metsähallituksen Oulun läänin neuvottelukuntaa ja Kainuun kuntia sekä paikallisia asukkaita.

Kainuun suunnitelmassa on tarkasteltu Metsähallituksen Kainuun maiden, metsien ja vesien käyttöä ja hoitoa kestävyyden eri näkökulmista. Vaihtoehtojen avulla selvitettiin luonnonvarojen tarjoamia mahdollisuuksia eri käyttömuotojen kannalta. Vaihtoehtojen tulokset kertovat millä tavalla käyttömuodot vaikuttavat toisiinsa. Vaihtoehtojen tulosten perusteella arvoitiin nykyisen toimintatavan hyvyyttä ja toiminnan painotusten muutostarvetta. Äänestysmenetelmiä käytettiin arvioinnin tukena ryhmien työssä. Arvioinnin lopputulos oli, että alkavalla kaudella matkailu- ja virkistyskäytön painoa lisätään jonkin verran aiemmasta. Muutos toteutetaan korostamalla maisema-arvoja matkailun painopistealueilla sijaitsevien metsien käsittelyssä. Muina toiminnan linjauksina päätettiin metsätalouden mitoitus alkavalle kaudelle sekä linjattiin luonnonsuojelun ja matkailu- ja virkistyskäytön kehittämistoimenpiteitä. Myös kaavoituksen ja maa-ainestoimintojen mitoitukseen ja suuntaukseen otettiin kantaa. Alkavalla kaudella Kainuun luonnonvaroja hoidetaan ja käytetään Metsähallituksen yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti ja maankäyttö säilyy pääpiirtein nykyisellään.

Päivitetty 13.09.2012
mt50

Sähköinen julkaisu:

mt50.pdf (3.7 MB)

Saatavissa painettuna

Hinta: 25 €

Tiedustelut ja tilaukset