Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Boreal Myrmarknät-LIFE - För Finlands myrmarker

Similä Maarit, Mikkola Maija, Penttinen Jouni, Simonen Elina
Metsähallitus , Vantaa , 2014

Ulkoasu: 16 s.

Kieli: ruotsi

Muut kieliversiot: englanti, suomi

Tiivistelmä:

Myrmarkerna omfattar fascinerande mångsidiga miljöer med unika och olikartade växter och djur. Finland har ett betydande internationellt ansvar att bevara myrnaturens mångfald, eftersom Finland är ett av de myrrikaste länderna i världen.

I projektet Myrmarknät-LIFE återställdes 51 skyddsområden från Hangö udd till Mellersta Lappland, sammanlagt ca 4 700 hektar. Återställningen av en myr börjar med en detaljerad plan: målen med återställningen och hur man uppnår målen.

Forststyrelsens naturtjänster följer upp effekterna av återställningen, såsom vegetationen, förändringar i vattennivån och vattenkvaliteten.

Alla finländare känner inte ännu till myrarnas mångfald och naturskyddsvärde. Därför informerades det under tiden för Myrmarknät-LIFE på många olika sätt om myrarna, deras artbestånd samt skydd och återställning av myrar.

Päivitetty 05.02.2015  
suoverkostolife sve

Sähköinen julkaisu:

suoverkostolife-sve.pdf (4.2 MB )