Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Syötteen kansallispuisto - Talvireitit / Syöte National Park - Winter Trails

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2017

Ulkoasu: 2 s.

Kieli: suomi, englanti

Tiivistelmä:

Syötteen kansallispuiston hiihto- ja paksupyörä- ja lumikenkäilyreitit. Toinen pdf-tiedosto näyttää reitin Toraslammelta Rytivaaraan.

Skiing, snowshoeing and fatbike trails in the Syöte National Park. The second pdf shows the route from Toraslampi to Rytivaara.

Päivitetty 22.12.2017