Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Syötteen kansallispuisto - Talvireitit / Syöte National Park - Winter Trails

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2019

Ulkoasu: 2 s.

Kieli: suomi, englanti

Tiivistelmä:

Syötteen kansallispuiston hiihto- ja paksupyörä- ja lumikenkäilyreitit. Reitit ovat 2 karttatiedostona: nro 1 pohjoisosa (Rytitupa–Toraslampi–Ahmatupa), nro 2 eteläosa (Toraslampi–Iso-Syöte).

Skiing, snowshoeing and fatbike trails in Syöte National Park. The trails are shown in 2 maps: pdf file nr 1 is the northern part (Rytitupa–Toraslampi–Ahmatupa), nr 2 is the southern part of the area (Toraslampi–Iso-Syöte).

Päivitetty 20.12.2018