Metsähallituksen luontopalvelut - Upeimman luontomme hoitaja - Vuosikertomus 2014

Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (toim.)
Metsähallitus , Vantaa , 2015

Ulkoasu: 16 s.

Kieli: suomi

Muut kieliversiot: englanti, ruotsi

ISBN: 978-952-295-096-3 (painettu), 978-952-295-097-0 (pdf)

Tiivistelmä:

Metsähallituksen luontopalvelut -yksikkö vastaa ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa luonnonsuojelusta sekä retkeily- ja eräpalveluista valtionmailla. Luontopalvelujen hoidossa ovat mm. kansallispuistot,
luonnonpuistot ja valtion retkeilyalueet, Lapin erämaa-alueet ja suurin osa yleisistä vesialueista.

Metsähallituksen luontopalvelujen tehtäviin kuuluvat:

  • luonnonsuojelu ja -hoito
  • maksuttomat retkeilypalvelut
  • eräpalvelut: kalastus- ja metsästys sekä maastoliikenneluvat; riistanhoito.

Vuosi 2014 oli Metsähallituksen luontopalveluille laajentuneen toiminnan ja uusien avausten vuosi. Samalla yhteiskunnallinen vaikuttavuutemme kasvoi.

Päivitetty 04.09.2015  
vk2014fin

Sähköinen julkaisu:

vk2014fin.pdf (3.5 MB )

Saatavissa painettuna

Hinta: 0.00 €

Tiedustelut ja tilaukset