Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Forststyrelsens år 2014

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2015

Ulkoasu: 76 s.

Kieli: ruotsi

Muut kieliversiot: suomi, englanti

ISBN: 978-952-295-103-8 (pdf)

Tiivistelmä:

Forststyrelsen hade ett produktivt år 2014. Trots att året präglades av recession och flera förändringar, steg resultatet för affärsverksamheten nästan till samma nivå som året innan.

Vi har upprätthållit en hög nivå på de skydds-, naturvårds- och servicemål som uppställts på oss. Vi utvecklar användningen av statens markegendom på ett ansvarsfullt sätt så, att den på bästa möjliga sätt gagnar det finska samhället, allt från näringslivet till främjandet av klimat- och energistrategin och välfärdstjänster från naturen.

Päivitetty 04.09.2015