Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Forststyrelsens år och samhällsansvar 2015

Forststyrelsen
Metsähallitus , Vantaa , 2016

Ulkoasu: 84 s.

Kieli: ruotsi

Muut kieliversiot: englanti, suomi

ISBN: 978-952-295-153-3 (pdf)

Tiivistelmä:

Forststyrelsen uppnådde största delen av sina mål 2015, trots att resultatet för affärsverksamheten sjönk något.

Skogsbruket på statens marker producerar virke under effektiva och ansvarsfulla former till över hundra leveransställen. Forststyrelsen har genom mångsidiga åtgärder främjat den ekologiska och kulturella mångfalden.

De väl vårdade skyddsområdena blir allt intressantare utflyktsmål för allt fler besökare.

Päivitetty 17.06.2016