Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Uppgifter för skolgrupper i Ekenäs naturum

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2016

Ulkoasu: 4 s.

Kieli: ruotsi

Muut kieliversiot: suomi

Tiivistelmä:

Gör en rolig djupdykning i vår utställning och sök svar på olika frågor. Till vår utställning finns nu uppgifter som är riktade till lågstadie-, högstadie- och gymnasieelever. Eleverna får undersöka, utforska, uppleva och lyssna.
Det man gör med kroppen, fastnar i knoppen.

För mera information, kontakta Ekenäs naturum (www.utinaturen.fi).

Päivitetty 06.10.2016