Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Kestävä matkailu suojelualueilla. Opas matkailuyritykselle

Erkkonen Joel, Kyöstilä Maarit, von Boehm Aino (toim.)
Metsähallitus , Vantaa , 2019

Ulkoasu: 18 s.

Kieli: suomi

Muut kieliversiot: englanti, ruotsi

ISBN: 978-952-295-133-5 (pdf)

Tiivistelmä:

Tämä on opas matkailuyrityksille, jotka toimivat Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoimilla suojelualueilla. Hyvin toimiva yhteistyö matkailuelinkeinon ja Metsähallituksen Luontopalvelujen kesken edistää luontomatkailun toimintaedellytyksiä suojelualueilla. Yhteistyön tavoitteita ovat:

  • Luontomatkailun kestävyys kansallispuistoissa ja muilla suojelualueilla.
  • Yhteistyöyritysten, Luontopalvelujen sekä suojelualueiden tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen.
  • Toiminnan vaikuttavuuden lisääminen.
  • Yhteisten asiakkaiden mahdollisimman hyvä palvelu.
  • Yhdenmukaiset matkailuyhteistyön käytännöt.
  • Aktiivinen ja kaikkia osapuolia hyödyttävä vuorovaikutus.
  • Laadukas ja yhdenmukainen viestintä sekä markkinointi.
Lisätietoja:

3. uud. painos.

Päivitetty 03.04.2019  
kestavamatkailu

Sähköinen julkaisu:

kestavamatkailu.pdf (4 MB )