Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen - Terveys ja hyvinvointi 2025 -ohjelma

Metsähallitus Luontopalvelut ja Eräpalvelut
Metsähallitus , Vantaa , 2017

Ulkoasu: 33 s.

Kieli: suomi

Muut kieliversiot: englanti

ISBN: 978-952-295-173-1 (pdf)

Tiivistelmä:

Tietomme luonnon ja luonnossa liikkumisen hyödyistä ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin on lisääntynyt valtavasti viime vuosien aikana. Luonto vaikuttaa fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin erittäin myönteisesti. Kävijätutkimukset ja saamamme palaute tukevat tätä ymmärrystä – kävijät kokevat luontoretkillään monipuolisia terveyshyötyjä.

Yhteisenä tavoitteenamme on innostaa ihmiset liikkumaan ja oleilemaan luonnossa useammin ja pidempään. Luonnossa liikkuminen aktivoi ihmisiä ja edistää terveyttä, iästä ja kunnosta riippumatta.

Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen on vuoteen 2025 ulottuva terveyden edistämisen ohjelma, jolla Metsähallitus vastaa tulevaisuuden haasteisiin yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Luonto tekee meille hyvää ja kannustamme kaikkia rohkeasti luontoon – lähiluonnosta kansallispuistoihin!

Päivitetty 01.06.2017  
hyvinvoivaluonto

Sähköinen julkaisu:

hyvinvoivaluonto.pdf (6.2 MB )