Metsähallituksen vuosi ja vastuullisuus 2016

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2017

Ulkoasu: 210 s.

Kieli: suomi

Muut kieliversiot: englanti, ruotsi

Tiivistelmä:

Metsähallituksella on takanaan vilkas ja monivivahteinen vuosi 2016. Isoista muutoksista huolimatta Metsähallitus ylsi kelpo tulokseen.

Metsätalous tuottaa valtion mailla tehokkaasti ja vastuullisesti puuta yli sataan toimituspaikkaan.

Luonnon monimuotoisuuteen ja virkistyskäyttöön panostetaan, porotaloutta ja saamelaiskulttuuria unohtamatta. Suojelutoimin voidaan edistää uhanalaisten lajien menestymistä.

Viihtyisät ja monipuoliset kansallispuistot kasvattavat yhä suosiotaan. Avainluvut-osioon on koottu Metsähallituksen vuoden 2016 toimintaa kuvaavia lukuja.

Lisätietoja:

Metsähallituksen vuosi- ja vastuullisuuskertomus, tilinpäätös ja toimintakertomus.

Huomio! Sivuilla 71-72 Lahopuun ja järeän haavan määrät -graafit sisälsivät virheellisiä lukuja. Luvut on korjattu oikeiksi 16.8.2017.

Päivitetty 30.08.2017  
mhvuosikertomus2016fin

Sähköinen julkaisu:

mhvuosikertomus2016fin.pdf (8.7 MB )

Saatavissa painettuna

Hinta: 0.00 €

Tiedustelut ja tilaukset