Tavoitteet teoiksi! Metsähallituksen Luontopalvelujen suuntaviivat perinnebiotooppien hoidolle 2025

Raatikainen Katja (toim.)
Metsähallitus , Vantaa , 2018

Ulkoasu: 80 s.

Kieli: suomi

ISBN: 978-952-295-230-1 (painettu), 978-952-295-231-8 (pdf)

Tiivistelmä:

Perinnebiotooppien eli niittyjen ja luonnonlaidunten hoito on merkittävimpiä toimenpiteitä Suomen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Metsähallituksen mailla ja yksityisillä suojelualueilla on tärkeä rooli perinnebiotooppien luontotyyppien ja lajiston sekä niihin liittyvien kulttuurihistoriallisten ja maisema-arvojen säilyttäjänä. Tässä toimintaohjelmassa määritellään Metsähallituksen Luontopalvelujen perinnebiotooppityön suuntaviivoja vuoteen 2025. Tavoitteena on perinnebiotooppien tilan selkeä parantaminen kohdentamalla uutta hoitoa arvokkaimmille kohteille ja parantamalla hoidon laatua. Toimintaohjelmassa esitellään myös yleisemmin perinnebiotooppien parissa tehtävää työtä Metsähallituksessa.

Lisätietoja:

Toinen korjattu painos

Päivitetty 24.01.2019  
perinnebiotooppien hoidon suuntaviivat 2025

Sähköinen julkaisu:

perinnebiotooppien-hoidon-suuntaviivat-2025.pdf (15 MB )

Saatavissa painettuna

Hinta: 0.00 €

Tiedustelut ja tilaukset