Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Hållbar turism i skyddsområden. Handbook för turismföretag

Erkkonen Joel, Kyöstilä Maarit, von Boehm Aino (red.)
Metsähallitus , Vantaa , 2019

Ulkoasu: 18 s.

Kieli: ruotsi

Muut kieliversiot: englanti, suomi

ISBN: 978-952-295-133-5 (pdf)

Tiivistelmä:

Det här är en handbok för turistföretag som är verksamma i de skyddsområden som förvaltas av Forststyrelsens naturtjänster. Ett välfungerande samarbete mellan turistnäringen och Forststyrelsens naturtjänster gynnar naturturismens verksamhetsförutsättningar i skyddsområdena. Målen för samarbetet är:

  • Hållbar naturturism i nationalparker och andra skyddsområden.
  • Ökad synlighet och dragningskraft för samarbetsföretagen, naturtjänsterna och skyddsområdena.
  • Ökad eff ektivitet i verksamheten.
  • Bästa möjliga service för gemensamma kunder.
  • Enhetlig praxis för turismsamarbetet.
  • Aktiv växelverkan som alla parter drar nytta av.
  • Enhetlig kommunikation och marknadsföring av hög kvalitet.
Päivitetty 16.02.2019  
hallbarturism

Sähköinen julkaisu:

hallbarturism.pdf (4 MB )