Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Metsähallituksen Luontopalvelujen korjausvelkaselvitys 2017

Metsähallitus Luontopalvelut
Metsähallitus , Vantaa , 2017

Ulkoasu: 19 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Luontopalvelujen korjausvelka kuvaa sitä euromäärää, joka tulisi panostaa priorisoituun ja ylläpidettäväksi päätettyyn rakennuskantaan, rakennelmiin, muuhun palveluvarustukseen ja reitteihin, jotta palvelukokonaisuus olisi hyväkuntoinen ja asiakkaille turvallinen ja joka kyettäisiin näiden investointien jälkeen säilyttämään hyväkuntoisena, mikäli ylläpitorahoitus on riittävä. Laskelman pohjana ovat paikkatietojärjestelmään tallennetut tiedot kohteiden kunnosta. Korvausinvestoinnit kohdistuvat huonokuntoisiin ja keskinkertaisessa kunnossa olevaan osaan ylläpidettävästä kokonaisuudesta. Laskelma ei sisällä hyväkuntoisten kohteiden palvelujen laadun nostoa, palvelujen täydentämistä tai kokonaan uusien kohteiden rakentamisinvestointeja. Yhteensä virkistys/matkailukäytön palvelukokonaisuuden korjausvelka on noin 44,3 miljoonaa euroa.

Kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden osalta laskelmassa on mukana kaikki kohteet, joissa Luontopalvelujen tulee turvata kohteen erityiset arvot. Rakennusperinnön osalta kohteen erityiset arvot on määritelty viranomaisen tekemässä suojelupäätöksessä. Valtion kulttuurihistorialliseen kiinteistövarallisuuteen kohteet märitettiin Metsähallituksen kiinteistövarallisuuden osalta 2013 ja Museovirastolta siirtyneiden kohteiden osalta 2014. Tarkasteluun on otettu mukaan myös suojeluprosessissa oleva rakennusperintö, sillä siinä on merkittävästi korjausvelkaa. Korjausvelka on määritelty samoin periaattein kuin tavallistenkin rakennusten ja rakennusten osalta. Valtion kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden korjausvelka on noin 72 miljoonaa euroa. Suurimman osan siitä muodostaa valtion strategiseen kiinteistövarallisuuteen kuuluvat rauniolinnat ja linnoitteet.

Päivitetty 02.01.2018