Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Raportti maakotkan, muuttohaukan, tunturihaukan sekä Oulun ja Lapin läänien merikotkien pesinnöistä vuonna 2017

Ollila Tuomo
Metsähallitus , Vantaa , 2017

Ulkoasu: 13 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Raportissa kerrotaan maakotkan, muuttohaukan, tunturihaukan ja Pohjois-Suomen (vanhat Oulun ja Lapin läänit) merikotkien pesintätuloksesta vuonna 2017.

Pesätarkastukset tehtiin pääsääntöisesti käymällä pesällä yhden kerran pesimäkauden aikana poikasten ollessa rengastusikäisiä. Tämän lisäksi osalla reviireistä tehtiin tarkastuskäynti keväällä pesinnän alkuvaiheessa.

Parilla (asuttu reviiri) tarkoitetaan reviiriä, jolla on todettu rakennettu pesä tai pesintä. Pesinnällä tarkoitetaan, että pesään on munittu tai siinä on todettu elävät tai kuolleet poikaset.

Tunnetuista maakotkan reviireistä tarkastettiin 93 prosenttia, merikotkan reviireistä 91 prosenttia, muuttohaukan reviireistä 77 prosenttia ja tunturihaukan reviireistä 65 prosenttia.

Maakotkan, muuttohaukan ja tunturihaukan pesimätulos oli huono ja merikotkan pesintätulos keskimääräinen.

Tarkastuksissa oli mukana 34 vapaaehtoista lintuharrastajaa, ja he tekivät kaikkiaan 281 työpäivää. Yhden vapaaehtoisen tekemien työpäivien määrä oli 1-28 päivää. Vapaaehtoisten henkilöiden määrä ja heidän tekemänsä työmäärä on laskenut jonkin verran aiemmista vuosista. Osin tämä selittyy sillä, että Metsähallitus käytti aiempaa enemmän helikopteria maakotkan pesien tarkastuksiin. Vapaaehtoisten pesätarkastajien lisäksi havaintoja linnuista tai mahdollisista pesistä tuli myös muilta luonnossa liikkujilta.

Helikopterilla tarkastettiin yhteensä lähes 700 maakotkan, merikotkan, tunturihaukan ja muuttohaukan pesää. Uusia pesiä etsittiin lähinnä Metsähallituksen henkilökunnan toimesta.

Aiempien vuosien tapaan Metsähallitus maksoi ilmoitetusta aiemmin tuntemattomasta maa- ja merikotkan pesästä (merikotka Pohjois-Suomessa) 100 euron löytöpalkkion. Tänä vuonna palkkio on maksettu kaikkiaan 28 uudesta maa- ja merikotkan pesästä.

Päivitetty 29.01.2018  
maakotkanpesinnat2017

Sähköinen julkaisu:

maakotkanpesinnat2017.pdf (461 KB )