Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Luonnonhoito-LIFE - Lajien rikkautta suomalaisessa luonnossa - Layman´s Report

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2017

Ulkoasu: 12 s.

Kieli: suomi

Muut kieliversiot: englanti, ruotsi

Tiivistelmä:

Luonnonhoito-LIFE keskittyi parantamaan Suomen lajistollisesti monimuotoisimpien luontotyyppien tilaa Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla suojelualueilla Saaristomereltä Kuusamoon. Hankkeessa hoidettiin vuosina 2011-2016 yhteensä yli 1 000 hehtaaria niittyjä, ketoja, puustoisia perinneympäristöjä, lehtoja ja muun muassa valkoselkätikan asuttamia vanhoja lehtimetsiä. Samalla parannettiin näille elinympäristöille tyypillisten, mutta nyt uhanalaisten lajien elinolosuhteita.

Päivitetty 19.04.2018