Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Syötteen kansallispuisto - Ahmankierros 17 km

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2018

Ulkoasu: 2 s.

Kieli: suomi

Muut kieliversiot: englanti

Tiivistelmä:

Ahmankierros sopii hyvin päiväreitiksi tottuneelle luonnossa liikkujalle, mutta sen varrella voi myös yöpyä viihtyisällä Ahmatuvalla. Reitti kulkee vuorotellen aapasoilta sankkoihin kuusimetsiin sekä rinnesoiden reheville reunustoille. Reitin varrella on useita päivätupia, joissa on hyvä pitää taukoa.

Lisätietoja:

Syöte kansallispuisto (www.luontoon.fi)

Päivitetty 24.09.2018  
syote ahmankierros

Sähköinen julkaisu:

syote-ahmankierros.pdf (979 KB )