Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Syötteen kansallispuisto - Vattukurun luontopolku 2 km

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2018

Ulkoasu: 2 s.

Kieli: suomi

Muut kieliversiot: englanti

Tiivistelmä:

Vattukurun luontopolulla tutustutaan erityisesti vanhan metsän elämään, sen kasveihin sekä eläimiin. Lyhyehkön luontopolun varrella on monen tyyppistä luontoa, kuten rinnesuota, rehevää puronvartta sekä naavaisia kuusikoita. Sisäpiirin vinkkinä kerrottakoon, että Vattukuru on liito-oravalle mieluista asuinympäristöä.

Lisätietoja:

Syöte kansallispuisto (www.luontoon.fi)

Päivitetty 24.09.2018