Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Urho Kekkosen kansallispuisto - Kävijätutkimus 2017 - Tiivistelmä

Aikio Kristiina, Erkkonen Joel, Heikkinen Satu, Kukkala Ari, Kuusisto Kirsi, Magga Aini, Magga Kirsti, Nivasalo Pasi, Raasakka Nina, Tuovinen Tarja, Virtanen Anu
Metsähallitus , Vantaa , 2018

Ulkoasu: 16 s.

Kieli: suomi

Muut kieliversiot: englanti

Tiivistelmä:

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa puiston kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan kansallispuiston palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Urho Kekkosen kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 20.2.-29.9.2017. Haastattelupaikat ja niille määritelty tavoite vastausten määrästä määriteltiin etukäteen kävijävirtojen jakautumisen perusteella. Vastauksia kertyi yhteensä 1 960 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset. Laajempi raportti julkaistaan myöhemmin.

Päivitetty 11.07.2018