Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Teerisuon-Lososuon soidensuojelualue

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2017

Ulkoasu: 1 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Teerisuon-Lososuon maisemaan kuuluvat luonnontilaiset puuttomat nevat, korvet metsäsaarekkeineen ja suoalueita ympäröivät vanhat kangasmetsät. Alueen kasvi- ja eläinlajisto on monipuolinen, sillä se sijaitsee eteläisten ja pohjoisten lajien levinneisyysalueiden rajalla. Ihmiskäden jäljet soilla ja metsissä ovat vähäiset. Alueella ei ole ollut pysyvää asutusta eikä soita ole koskaan ojitettu. Suoseutu onkin aiemmin palvellut riistamaana.

Päivitetty 22.03.2018  
teerisuo lososuo

Sähköinen julkaisu:

teerisuo-lososuo.pdf (3.5 MB )