Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Bottenviken nationalpark

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2018

Ulkoasu: 2 s.

Kieli: ruotsi

Muut kieliversiot: englanti, suomi

Tiivistelmä:

Bottenvikens nationalpark ligger mitt i den nordliga yttre skärgården utanför Kemi och Torneå. Parkens första holme höjde sig ur havet för tusen år sedan till följd av landhöjningen. Nu omfattar nationalparken trettio låga holmar och skär, och fler dyker upp hela tiden. På de klippiga skären, de blomstrande strandängarna och de enbevuxna hedarna finns utmärkta häckningsplatser för områdets rikliga fågelbestånd.

Lisätietoja:

Perämeren kansallispuiston ruotsinkielinen esite.

Päivitetty 27.03.2018  
peramerisve

Sähköinen julkaisu:

peramerisve.pdf (2.8 MB )