Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

10 000 vuotta maan, puun ja ihmisen elämää Hossassa - Leirikoulu- ja kouluvierailuohjelma

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2018

Ulkoasu: 46 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Tämä aineisto pyrkii antamaan välineitä etukäteistutustumiseen ja ohjelman suunnittelun. Luontoon.fi/hossa-sivuilla on lisää tietoa alueesta. Luontokeskuksesta saa neuvoja. Alueen matkailuyrittäjiltä voi tiedustella mm. ruoka- ja ohjelmapalveluita.

Luonto, aika, ihminen ja kulttuuri ovat tämän ohjelmakokonaisuuden aineksia. Työohjeet on jäsennetty neljän toiminnallisen teeman ympärille:

  • Maa
  • Puu
  • Tuli
  • Kulkeminen

Aineiston rakenne
Alussa on tieto-osa, jossa on taustatietoa suunnittelun ja harjoitteiden pohjaksi. Tekstit saattavat sopia myös oheislukemistoiksi. Kunkin teeman alla on erilaisten harjoitteiden, tutkimusten, retkien ja muiden tekemisten työohjeita. Osa tekemisistä on esitelty vain ideatasolla, koska ne joko ovat ns. terveellä järjellä tai muualla helposti saatavissa olevien ohjeiden avulla toteutettavissa. Aineistosta voi siten koostaa luokka-asteelle, vuodenajalle, säille ja mielenkiinnolle sopivan kokonaisuuden. Osia voi yhdistellä. Retkillä voi matkan varrella tehdä harjoitteita, tutkia ja leikkiä.

Päivitetty 22.05.2018