Uutuus Julkaistu ainoastaan pdf-muodossa

Metsähallitus, Luontopalvelut 2018 - Elinvoimaa ihmisille ja luonnolle

Metsähallitus
Metsähallitus , Vantaa , 2018

Ulkoasu: 8 s.

Kieli: suomi

Tiivistelmä:

Monimuotoisessa luonnossa kukoistavat lajit ja elinympäristöt. Rikas luonto on sosiaalisen, fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lähde. Luonto ja siihen liittyvät palvelut ovat myös Suomen suuri matkailuvaltti.

Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa valtion alueilla sijaitsevia luonnonsuojelualueita sekä kulttuuriperintökohteita, kerää ja ylläpitää niistä tietoa sekä tarjoaa maksuttomat peruspalvelut retkeilijöille.

Luontopalvelut tekee yhteistyötä yritysten, yhdistysten, viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa luonnonsuojelun, luontomatkailun ja luonnon hyvinvointivaikutusten edistämiseksi.

Esite on Luontopalvelut-vastuualueen lyhyt esittely.

Päivitetty 06.04.2018  
Luontopalvelut 2018

Sähköinen julkaisu:

Luontopalvelut-2018.pdf (3.9 MB )